13:56 27/05/2024

Hà Nội phê duyệt danh mục 39 sách giáo khoa lớp 5

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Cát Hà Chi

Hà Nội vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 được đưa vào giảng dạy tại các trường năm học 2024 - 2025. 

images

Ngày 27/5, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa kí ban hành quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Theo quyết định được phê duyệt, danh mục gồm 39 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các trường căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường để lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với chương trình học và đối tượng học sinh.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cần đặt ra yêu cầu cho các trường về việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến danh mục sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Đồng thời, nhà trường cần tổ chức tập huấn cho giáo viên về việc sử dụng sách giáo khoa mới một cách hiệu quả.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận