21:25 23/12/2023

Hoàng Mai – Hà Nội: Phường Lĩnh Nam tích cực thực hiện công tác dân số năm 2023

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Trần Nga

Sáng ngày 22/12, phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tổ chức kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12 và tổng kết công tác dân số năm 2023.

Theo báo cáo của y tế phường Lĩnh Nam, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) của phường Lĩnh Nam trong năm 2023 đã đạt được những kết quả tốt đẹp, tạo nền tảng thúc đẩy cho địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về dân số – KHHGĐ cho những năm tiếp theo.

z5002984664955_7c1c06bfe7
Phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tổ chức kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12 và tổng kết công tác dân số năm 2023

Các hoạt động dân số được triển khai đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Công tác truyền thông được chú trọng tăng cường. Số đối tượng hưởng ứng và thực hiện các biện pháp tránh thai nhiều hơn năm trước. Công tác dân số được triển khai thực hiện đa dạng, nhiều hình thức thu hút được đông đảo sự hưởng ứng của nhân dân trong phường.

Ban dân số phường đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động và phối hợp với các ban, ngành đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác dân số - KHHGĐ. Hàng tháng, quý, công tác dân số được thực hiện đều đặn và nghiêm túc. Cộng tác viên dân số của phường thường xuyên thu thập và cập nhật bổ sung di biến động của dân cư trên địa bàn phường, đảm bảo quản lý dữ liệu dân cư theo quy định.

Đội ngũ cộng tác viên dân số – KHHGĐ tích cực vào cuộc tư vấn, vận động tại hộ giúp các đối tượng chuyển đổi hành vi áp dụng các phương tiện tránh thai hiện đại và thực hiện KHHGĐ. Hệ thống sổ sách chuyên ngành từ phường đến cộng tác viên được quản lý, nắm bắt, rà soát đúng quy định. Dữ liệu phần mềm được đảm bảo cập nhật đúng quy định. Luôn tích cực, nhiệt tình trong công tác truyền thông dân số – KHHGĐ cho bà con trong phường.

z5002984006566_9023138c1b
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số - KHHGĐ năm 2023 trên địa bàn phường

Năm 2023, Ban Dân số và Phát triển phường Lĩnh Nam đã họp bình xét và đề nghị UBND phường khen thưởng 02 tập thể (Hội Người cao tuổi và Chi bộ tổ dân số 23, 24) và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số - KHHGĐ năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại và khó khăn như: Do nhận thức của người dân chưa đồng đều, một số người dân vẫn còn có quan niệm lạc hậu về giới tính, một số người dân còn có tư tưởng muốn đông con dẫn đến khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ.

Do địa bàn phường rộng và nằm trải dài ở nhiều khu dân cư; sự phân bố dân cư không tập trung; ý thức về thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế; số người đi - đến trên địa bàn chủ yếu trong độ tuổi sinh đẻ còn nhiều biến động, nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý dân số, đến việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Pháp lệnh Dân số và các chính sách về dân số-KHHGĐ.

Tổng số dân năm 2023 là 33.140 người, tăng 317 người so với cùng kỳ năm 2022 (dân số trung bình là 32.981 người).

- Số sinh: là 393 trẻ, tăng 07 trẻ so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 386 trẻ).

- Tỷ số giới tính khi sinh là 106 trẻ trai/100 trẻ gái.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 1,52%, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 1,55%).

- Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: 88%

- Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: 84%

- Tỷ lệ phụ nữ 15-49 có chồng áp dụng biện pháp tránh thai (CPR) đạt: 78%/76% kế hoạch trên giao năm 2023.

- Tỷ lệ cặp nam nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: 70%

-  Số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ: 3600/ 4138 cụ đạt 87% kế hoạch trên giao năm 2023.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về KHHGĐ:

+ Dụng cụ tử cung 70/70 người, đạt 100% kế hoạch trên giao năm 2023.

+ Bao cao su: 1051/1051 người, đạt 100% kế hoạch trên giao năm 2023.

+ Viên uống tránh thai: 280/280 người, đạt 100% kế hoạch trên giao năm 2023.

+ Thuốc cấy tránh thai: 01/01 người.

+ Triệt sản: 2/0 người vượt 200% kế hoạch trên giao năm 2023.

- Hiện nay đã có 4.561 cặp vợ chồng đang sử dụng phương tiện tránh thai     /5.848  cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ,  đạt tỷ lệ CPR=78%/76% kế hoạch trên giao năm 2023.

- Công tác tiếp thị xã hội luôn được chú trọng, năm 2023 đã có 116 người sử dụng Bao cao su TTXH với 2.100 cái.  

- Số người cao tuổi trên địa bàn là 4.138 người, chiếm 12,4% số dân trong toàn phường, trong đó có 3.600 người được khám sức khỏe định kỳ đạt 87%/87% kế hoạch trên giao 2023.

- Số đôi kết hôn là 120 đôi, có 70% đôi là 84 cặp vợ chồng trẻ được tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận