17:14 30/06/2024

Nhiều vi phạm trong thu, chi tại Trường THCS Điện Biên

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Thanh tra quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) vừa có kết luận thanh tra tình hình thu, chi tài chính trong và ngoài ngân sách tại Trường THCS Điện Biên.

Thanh tra quận Bình Thạnh vừa có kết luận về tình hình thu chi tài chính trong và ngoài ngân sách, chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Luật Phòng chống tham nhũng tại Trường THCS Điện Biên (quận Bình Thạnh), từ 1/1/2023 đến 31/12/2023.

Trường trung học cơ sở Điện Biên, Quận Bình Thạnh
Trường THCS Điện Biên, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: IT

Theo đó, nhà trường còn một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm nguyên tắc trong hoạt động quản lý tài chính, thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, cần nghiêm túc khắc phục, điều chỉnh trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Trường hạch toán chi tiết tài khoản 154 nguồn hoạt động chuyên môn quỹ học phí, để cho mức chênh lệch lương cơ sở 310.000 đồng với tổng số tiền 274.753.004 đồng là chưa đảm bảo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lẽ ra nhà trường phải hạch toán tài khoản 468 chi từ nguồn cải cách tiền lương.

Trường thanh toán tiền mua sắm tài sản thiết bị phòng học thông minh, phụ kiện với tổng số tiền 276.233.326 đồng, nhưng dùng hình thức mua sắm trực tiếp, ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị phòng học thông minh là chưa đảm bảo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đối với nguồn thu hộ, chi hộ, năm học 2022 – 2023, nhà trường chưa lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, nước uống…là không đảm bảo theo hướng dẫn tại Công văn số 508/VP ngày 28/10/2022 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thạnh.

Đối với tiền điện gắn máy lạnh tại những lớp có gắn máy lạnh, trường chưa xây dựng phương án về phân bổ chi phí mức sử dụng điện, dẫn đến việc không đảm bảo nguyên tắc thu đủ, bù chi.

Về việc sử dụng tài sản Nhà nước vào mục đích cho thuê: Trường sử dụng tài sản công để cho thuê, nhưng không xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, trình các cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. Trường không thực hiện việc đấu giá đối với gói cho thuê tài sản theo quy định tại các khoản 3,4,5 và 6 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Trường chi sai nguồn thu sự nghiệp với tổng số tiền 65.339.872 đồng, cụ thể là:

Trường chi quỹ học phí buổi thứ 2 không đúng quy định, vì chi không đúng đối tượng (chi cho người không trực tiếp dạy học buổi thứ 2) số tiền 49.970.000 đồng.

Trường chi sai nguồn kinh phí hoạt động, không có chế độ, tiêu chuẩn, định mức với tổng số tiền 15.369.872 đồng. Trường vi phạm quy định tại điều 5 của Luật Kế toán năm 2015 do không hạch toán sổ sách nguồn thu căng tin ủng hộ 95.000.000 đồng, chi hỗ trợ giáo viên ngày 20/11 nhưng không có chứng từ quyết toán với tổng số tiền 95.000.000 đồng.

Sử dụng quỹ khen thưởng để khen thưởng giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xuất sắc và tốt trong việc hỗ trợ các khoản thu hàng tháng số tiền 31.300.000 đồng là chưa đảm bảo quy định tại khoản I, điều 3 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Sử dụng quỹ bổ sung thu nhập: Nội dung chi hàng tháng cho nhân viên làm công tác học vụ, quản lý chương trình nhân sự, quản lý trang web, nhập liệu với số tiền 70.760.000 đồng là chưa đảm bảo quy định với Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Trường chi không đúng mục đích sử dụng nguồn kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh số tiền 25.566.000 đồng.

Trường sử dụng quỹ khuyến học để chi thanh toán bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh giỏi trong năm học 2023 – 2024 số tiền 68.240.000 đồng là không đúng với quy định tại hướng dẫn số 07/HD-HKH ngày 31/3/2023 của Hội Khuyến học Quận Bình Thạnh.

Từ những kết quả nêu trên, Chánh Thanh tra quận Bình Thạnh kiến nghị Thường trực UBND quận chỉ đạo Phòng Nội vụ quận tham mưu thủ tục xử lý trách nhiệm đối với bà Trương Thu Khuyên - Hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên theo quy định.

Đề nghị Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Điện Biên: Thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước của quận Bình Thạnh số tiền 262.399.872 đồng, đồng thời thu hồi và nộp trả nguồn quỹ kinh phí hoạt động hội cha mẹ học sinh và nguồn quỹ khuyến học của trường với tổng số tiền là 93.806.000 đồng.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận