21:05 01/09/2023

Quản lý thu chi năm học 2023-2024: Hà Nội yêu cầu thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Về công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024, Sở GD-ĐT lưu ý, các đơn vị thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp.

Sở GD-ĐT Hà Nội mới có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã và cơ sở giáo dục, trường học trực thuộc hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2023 - 2024.

hn
Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, các đơn vị thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp. Ảnh minh họa

Về khoản thu học phí, các cơ sở giáo dục công lập thu học phí theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2023-2024.

Cụ thể, với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông khu vực thành thị (bao gồm các phường và thị trấn), mức thu học phí là 300.000 đồng/học sinh/tháng;

Khu vực nông thôn nông thôn (các xã, trừ xã miền núi) mức học phí là 100.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cấp trung học phổ thông 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi (các xã miền núi) thu 50.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cấp trung học phổ thông thu 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) và công khai, giải trình với người học và xã hội.

Về các khoản thu khác, các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội, trừ Điều 11.

Như vậy, các trường sẽ được thu các khoản: tiền bán trú; học 2 buổi/ngày; học phẩm; nước uống học sinh; bảo hiểm y tế học sinh; dạy thêm, học thêm trong nhà trường; viện trợ, quà biếu, tặng, cho; thu chi tài trợ; quần áo đồng phục…

 

Việc không được thu theo Điều 11 của quyết định trên đồng nghĩa với việc các cơ sở sẽ không được thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường.

Sở GD-ĐT yêu cầu, các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn.

Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (UBND quận, huyện, thị xã hoặc sở GD-ĐT theo phân cấp quản lý) trước khi ban hành".

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, đối với việc dạy thêm, học thêm, cần thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Hà Nội và các văn bản liên quan khác.

Nhà trường thanh, quyết toán tiền học thêm đúng quy định hiện hành; mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua hội đồng trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm của đơn vị.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu, nhà trường thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Ngoài nội dung các khoản thu từ Điều 3 đến Điều 12 (trừ Điều 11) của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND, các cơ sở giáo dục công lập không được thu bất kỳ các khoản thu nào khác.​

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận