15:49 15/09/2023

Sau vụ cháy chung cư mini: Cần bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Quốc Anh

Ủy ban quốc gia về trẻ em đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), Ủy ban quốc gia về trẻ em vừa có công văn đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt do cháy, nổ, đuối nước, giao thông.

chaychungcu
Sau vụ cháy chung cư mini, Ủy ban quốc gia về trẻ em đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đề nghị triển khai có hiệu quả Quyết định số 1248/QĐ-TTg và công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng và phân bổ nguồn lực, thực hiện nghiêm các giải pháp, yêu cầu của Thủ tướng về tạo lập môi trường an toàn, giảm thiểu tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương.

Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về phòng ngừa tai nạn, thương tích, đặc biệt tai nạn, thương tích trẻ em do cháy, nổ, đuối nước, giao thông.

Ủy ban quốc gia về trẻ em kêu gọi tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, gia cố, cải tạo, sửa chữa các công trình, vị trí có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Kết quả rà soát, kiểm tra, thanh tra về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhà trường, cá nhân đối với việc xây dựng môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cần được cập nhật trong báo cáo kết quả công tác trẻ em năm 2023 để báo cáo Thủ tướng và Ủy ban quốc gia về trẻ em.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận