Từ khoá: "lạm thu"

Lạm thu, có quy định nhưng sao vẫn tái diễn?

Lạm thu, có quy định nhưng sao vẫn tái diễn?

Tình trạng lạm thu chủ yếu diễn ra dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh và ở các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng… Tuy nhiên, việc xử lý có nơi rốt ráo, nơi chỉ làm chiếu lệ.