Từ khoá: "trẻ em nghèo"

Lớp học miễn phí giúp trẻ yếu thế

Lớp học miễn phí giúp trẻ yếu thế

Để hỗ trợ gỡ áp lực học hành cho cả trẻ em và gánh nặng tài chính cho gia đình, nhiều tấm lòng vàng từ Bắc tới Nam đã mở những lớp học dành cho nhiều đối tượng, giúp cho trẻ được giáo dục cả về kiến thức trên trường, văn hóa, nhân cách lẫn định hướng con đường đi sau này.