08:08 03/10/2022

TP. HCM quy định các khoản thu không vượt quá 9 tháng/năm học

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên (t/h)

Sở GD&ĐT TP. HCM quy định các khoản thu phải đảm bảo nguyên tắc thu theo số tháng thực học, không vượt quá 9 tháng/năm học.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP. HCM, năm học 2022-2023, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố phải duy trì, giữ nguyên toàn bộ các nội dung và định mức thu các khoản thu dịch vụ (thu thỏa thuận, thu hộ, chi hộ), khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập.

Bao gồm: mức thu trường tiên tiến, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú...

14-chot-1640525305924644053385
Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐ

Như vậy, căn cứ vào mức thu các năm học trước đã được Sở GD&ĐT TP. HCM thông qua thì năm học 2022-2023 trường học trên địa bàn thành phố được phép thu các khoản thu và mức thu cụ thể sau:

Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: đối với bậc tiểu học không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng, bậc THCS không quá 200.000 đồng/học sinh/tháng và THPT không quá 300.000 ngàn đồng/học sinh/tháng.

Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú: bậc mầm non không quá 400.000 đồng/trẻ/tháng; bậc tiểu học, THCS, THPT không quá 250.000 đồng/học sinh/tháng.

Tiền vệ sinh bán trú: các bậc từ mầm non đến THPT không quá 50.000 đồng/học sinh/tháng.

Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú: không quá 450.000 đồng/trẻ/năm với bậc mầm non và không quá 200.000 đồng/học sinh/năm đối với tiểu học, THCS, THPT.

Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng ở bậc mầm non được phép thu không quá 40.000 đồng/trẻ/tháng theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của HĐND TP.

Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng ở các bậc học từ mầm non đến THPT sẽ thu theo mức thu thỏa thuận với phụ huynh.

Đối với các khoản thu thỏa thuận khác, theo Sở GD&ĐT TP. HCM, nhà trường được chủ động tính toán các khoản thu này đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi và sử dụng các khoản thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện thu.

Riêng với trường thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế, năm học 2022-2023 sẽ được thu mức thu là 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng. Mức thu này không bao gồm các khoản thu hộ, chi hộ và thu thỏa thuận khác không thuộc các hoạt động đã nêu như chương trình Anh văn tích hợp, tổ chức bán trú...

Sở GD&ĐT TP. HCM quy định, các khoản thu phải đảm bảo nguyên tắc thu theo số tháng thực học, không vượt quá 9 tháng/năm học.

Các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp hóa đơn cho từng học sinh và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định, đồng thời giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận