14:45 28/02/2024

Trẻ dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước từ 1/7

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Quốc Anh

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước thay thế Luật Căn cước công dân 2014 từ ngày 1/7, theo đó, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Theo đó, Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực từ 1/7/2024) quy định về cấp thẻ Căn cước tại Điều 19 và 21 như sau:

- Người được cấp thẻ Căn cước là công dân Việt Nam.

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước theo nhu cầu.

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước.

Việc cấp thẻ Căn cước cho trẻ em góp phần giảm thiểu được giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính. Cha mẹ có thể dùng thẻ Căn cước thay cho giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế của con. Cụ thể theo Điều 22 Luật Căn cước, thẻ Căn cước có thẻ tích hợp các thông tin trong thẻ bảo hiểm y tế, giấy khai sinh, hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

cancuoc
Mẫu căn cước được đề xuất cấp cho người 0 - 6 tuổi. Ảnh: Bộ Công an

Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

Theo Điều 23 Luật Căn cước, người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước.

- Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 6 tuổi: Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

- Người từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý Căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học.

Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước thay cho người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Tại dự thảo thông tư quy định rõ hai mẫu căn cước được xem xét cấp cho người từ 0 - 6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên. Trong đó, mẫu đề xuất dành cho người từ 0 - 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận