10:25 07/10/2022

Vì trẻ em: “Vãng gia” để bảo vệ trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Lan Phạm

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, thì phần lớn các vụ bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở các gia đình, đặc biệt là gia đình có hoàn cảnh éo le như cha mẹ vắng nhà,...

Theo VTVBình luận