10:32 06/01/2024

Bộ GD-ĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 theo chương trình mới

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã phê duyệt sách giáo khoa lớp 5, 9 và 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Các bộ sách này sẽ được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024 - 2025.

Theo danh mục đã được phê duyệt, có 41 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục dành cho học sinh lớp 5 được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học tới; Với lớp 9, danh mục gồm 48 sách giáo khoa của 10 môn học, hoạt động giáo dục; Với lớp 12, danh mục gồm 39 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục.

sgk
Sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 sẽ học Chương trình mới từ năm học 2024-2025 (Ảnh: IT)

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt, các nhà trường tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào giảng dạy từ năm học tới.

Cùng với đó, tại Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 12/2/2024, do Bộ GD-ĐT mới ban hành, quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo quy định mới, từ năm học 2024 - 2025 trở đi, mỗi trường sẽ thành lập một Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa riêng thay vì căn cứ vào kết quả lựa chọn chung của UBND tỉnh như các năm học trước.

Hội đồng lựa chọn sách do hiệu trưởng thành lập. Hội đồng bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; đại diện tổ trưởng tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, phòng chuyên môn (gọi chung là tổ chuyên môn), đại diện giáo viên, đại diện ban cha mẹ học sinh.

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 5 người...

Ngoài nội dung trên, Thông tư 27 còn quy định rõ nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa. Đó là, lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục. Mỗi khối lớp lựa chọn 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm các nội dung, chuyên đề học tập lựa chọn nếu có) được thực hiện ở cơ sở giáo dục. Việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh.

Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa tại tổ chuyên môn sẽ căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn, báo cáo người đứng đầu trước khi thực hiện; Tổ chức cho toàn bộ giáo viên môn học của cơ sở giáo dục tham gia lựa chọn sách giáo khoa của môn học đó…

Tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức họp với các giáo viên môn học để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 1 sách giáo khoa cho môn học đó. Trường hợp môn học chỉ có 1 sách giáo khoa được quyết định phê duyệt thì tổ chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa trong quyết định, không cần bỏ phiếu.

Sách giáo khoa được lựa chọn bảo đảm có từ 1/2 số giáo viên môn học trở lên bỏ phiếu lựa chọn.

Trường hợp không có sách giáo khoa nào đạt từ 1/2 số giáo viên môn học trở lên bỏ phiếu lựa chọn thì tổ chuyên môn phải thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn lại; sách giáo khoa được lựa chọn là sách giáo khoa có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn cao nhất trong lần bỏ phiếu thứ hai.

Trong cả 2 lần bỏ phiếu, nếu có từ 2 sách giáo khoa có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn cao nhất bằng nhau thì tổ trưởng tổ chuyên môn quyết định lựa chọn một trong số sách giáo khoa có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn cao nhất…

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận