08:12 25/04/2024

Đà Nẵng tập huấn về bảo vệ quyền trẻ em cho 150 cán bộ chủ chốt

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Phú Bình

Ngày 24/4, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn cho 150 cán bộ chủ chốt của thành phố, quận/huyện, xã/phường trên địa bàn.

Theo đó, nội dung buổi tập huấn bao gồm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 198 của Thành ủy Đà Nẵng về Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

dndn
dn-1dn-1
150 cán bộ chủ chốt của thành phố, quận/huyện, xã/phường trên địa bàn TP Đà Nẵng tham gia tập huấn.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận