10:44 20/12/2022

Hà Nội tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong trường học

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha,… đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Vừa qua, Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản gửi các đơn vị, trường học về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định về cấm hút thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ sở giáo dục và nơi làm việc bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc lá tại các khu vực có quy định cấm theo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi học tập, làm việc vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng với người học, cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha,… đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; lồng ghép tuyên truyền trong các tiết học, cuộc họp, hội nghị, sự kiện văn hóa, thể thao của đơn vị.

Các đơn vị, trường học triển khai bộ tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông (theo Quyết định số 1571/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và bộ tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp trung học cơ sở.

Thực hiện nghiêm quy định cấm bán và sử dụng thuốc lá điếu, các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trong các cở sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các nhà trường thông tin đến giáo viên, học sinh về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tài liệu truyền thông Phòng, chống tác hại thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá: http://vinacosh.gov.vn.​

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận