09:38 07/10/2022

Hà Tĩnh: Ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Minh Tâm (t/h)

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Trước và sau khi bước vào năm học mới 2022-2023, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra một số vụ bạo lực học đường nghiêm trọng liên quan đến học sinh, gây bức xúc trong dư luận. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ứng xử văn hóa trong và ngoài trường học.

173659da9b9872c62b89
Nữ sinh ở Hà Tĩnh đánh bạn, lột quần áo làm nhục bạn giữa đường.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, Tỉnh đoàn, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật cho các em học sinh, học viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên.

Chỉ đạo hiệu trưởng, ban giám hiệu các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bạo lực học đường, xâm hại trẻ em cho học sinh, học viên, sinh viên các nhà trường; phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên, kịp thời ngăn chặn các hành vi, biểu hiện vi phạm đạo đức, bạo lực học đường.

Phối hợp triển khai nhiều biện pháp rà soát, nắm chắc tình hình học sinh, kịp thời giáo dục, theo dõi, giám sát nhằm ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, quay video clip về hành vi bạo lực rồi đăng lên mạng xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết nguyên nhân gây ra bạo lực học đường, trường hợp nếu để vụ việc xảy ra tại đơn vị mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm và phối hợp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định.

Giao Công an tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH và UBND các địa phương hướng dẫn, tập huấn tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp triển khai mô hình “Phiên tòa giả định”, diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”,... cho đoàn viên, thanh niên trong các trường học nhằm tuyên truyền, giáo dục cụ thể hơn về những tội danh như tội cố ý gây thương tích, tội làm nhục người khác và các hình phạt theo quy định pháp luật để học sinh, đoàn viên, thanh viên hiểu rõ, không vi phạm.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phối hợp tham gia tuyên truyền, giám sát việc thực hiện công tác phòng ngừa bạo lực học đường của các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục thuộc quvền quản lý, đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

Có các giải pháp hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lỷ các hành vi vi phạm pháp luật và bạo lực học đường trên địa bàn.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận