19:41 19/09/2023

Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học thêm

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Quế Chi

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động dạy thêm, học thêm phải tuân thủ theo những nguyên tắc, trong đó không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

hoc-them
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Điều 3 Quy trình ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định như sau:

Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo Lao Động 

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận