09:19 08/12/2023

Môi trường ảo nhưng nỗi đau có thể là thật

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Thành Phát

Trong xã hội hiện đại, trẻ em không chỉ đối mặt với nguy cơ xâm hại, bạo hành, bắt nạt ở môi trường truyền thống. Trẻ em còn có thể gặp nguy hiểm trên môi trường mạng. Vì vậy thời gian qua, các đơn vị trong đó có tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Hành lang bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ, năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo, lành mạnh trên môi trường mạng" giai đoạn 2020-2025 trình Chính phủ phê duyệt.

Chương trình có mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng, trong đó gồm: Sử dụng mạng lành mạnh, an toàn; tự bảo vệ mình khi tham gia tương tác trên môi trường mạng và cách thức nhận diện, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Học sinh ở Thái Nguyên học online.
Học sinh ở Thái Nguyên học online.

Chương trình truyền thông đến toàn xã hội, tập trung vào các đối tượng là cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình đặt ra mục tiêu 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em định kỳ tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội; phấn đấu 100% tổ chức, cá nhân khi bị tố giác, phát hiện vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Nguyên tích cực hưởng ứng

Nhằm hưởng ứng chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, những năm qua, Thái Nguyên tích cực triển khai.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên, Những năm qua, UBND tỉnh thường xuyên yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác trẻ em, Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” .

Theo đó, các ngành như Công an tỉnh, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp và nghiệp vụ ngành theo lĩnh vực ngành, tuyên truyền phổ biến với nhiều hình thức phong phú và đa dạng các hoạt động tuyên truyền đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em… triển khai bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các cán bộ làm việc với trẻ em trong quá trình tố tụng; hỗ trợ trẻ về các thủ tục tố tụng, bồi thường, khiếu nại và biện pháp khắc phục hậu quả đối với nạn nhân là trẻ em…

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, tổ chức, chính trị  - xã hội tỉnh Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trên môi trường mạng, triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tỉnh đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, triển khai các cuộc vận động, chương trình tham gia xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh trong thanh thiếu nhi. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm thông tin tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Ngày nay trẻ em tiếp xúc môi trường mạng rất sớm.
Ngày nay trẻ em tiếp xúc môi trường mạng rất sớm.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan kịp thực hiện tốt Đề án thuộc Chương trình theo chỉ đạo…Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, in và phát hành, thông tin điện tử.

Thường xuyên theo dõi thông tin báo chí, các thông tin trên mạng xã hội để chủ động phòng ngừa, kịp thời nắm bắt, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, gỡ bỏ nhanh chóng các nội dung, hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em. Phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định…

Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép vào chương trình giáo dục việc đào tạo “bộ kỹ năng số” cho trẻ em theo độ tuổi như: Kiến thức về mạng Internet, mạng xã hội; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tối thiểu; bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng; cách thức nhận biết khi bị lợi dụng, xâm hại trên môi trường mạng và nơi cần thông tin, phản ánh,... Xây dựng, triển khai mô hình, quy chế quản lý việc dạy học trực tuyến và các hướng dẫn cho nhà trường, giáo viên về nội dung bảo đảm an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với các hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tăng cường chỉ đạo, tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện tuyên truyền công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng… kiểm tra, thanh tra, rà soát việc bảo đảm hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ em theo thẩm quyền; chỉ đạo xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn. Trên cơ sở có đánh giá, báo cáo việc thực hiện Chương trình trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận