00:00 10/02/2024

Mùa xuân này hãy cùng nhau gieo yêu thương

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam BAN BIÊN TẬP

Một mùa xuân mới đang về ngập tràn niềm tin yêu, hạnh phúc. Tạp chí Trẻ em Việt Nam luôn nguyện ước hành trình thực hiện sứ mệnh có sự đồng hành của những tấm lòng thiện nguyện, các cá nhân, tập thể, đơn vị… nhằm biến những ước mơ con trẻ trở thành hiện thực.

Kính chào Quý độc giả Tạp chí Trẻ em Việt Nam!

Chỉ thị số 28 - CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã giao nhiệm vụ cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tổ chức xã hội tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan đến trẻ em. 

2024 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần IV Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (tổ chức xã hội được Nhà nước giao nhiệm vụ trong Luật Trẻ em) với tinh thần “Đoàn kết, Đổi mới, Hội nhập, Cống hiến vì sự phát triển toàn diện và bảo đảm quyền trẻ em”. Trong thời gian tới, Hội sẽ ưu tiên nhiệm vụ đoàn kết, kết nối, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để tăng cường sự tham gia tích cực, ý nghĩa, tâm huyết của những người hoạt động vì quyền trẻ em. 

Tạp chí Trẻ em Việt Nam
Gương mặt trang bìa: ĐỖ LINH KYLIE - ĐỖ MINH KINGSTON (Ảnh bìa: SURI STUDIO - Thiết kế: THẮNG BÙI).

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Tạp chí Trẻ em Việt Nam - cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn xã hội chung tay chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em về mọi mặt trong đời sống xã hội.  

Một mùa xuân mới đang về ngập tràn niềm tin yêu, hạnh phúc. Tạp chí Trẻ em Việt Nam luôn nguyện ước hành trình thực hiện sứ mệnh có sự đồng hành của những tấm lòng thiện nguyện, các cá nhân, tập thể, đơn vị… nhằm biến những ước mơ con trẻ trở thành hiện thực.

Vì một cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa cho mọi trẻ em, mùa xuân này, hãy cùng nhau gieo yêu thương!

 

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận