10:10 09/11/2022

Đại hội đồng LHQ Khóa 77: Công bố Ngày Thế giới phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Lan Phạm

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết chọn ngày 18/11 hàng năm là Ngày Thế giới phòng chống và khắc phục những tổn thương do tình trạng bóc lột, lạm dụng và bạo lực tình dục trẻ em.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên, các tổ chức trực thuộc và các tổ chức quốc tế khác cũng như các nhà lãnh đạo thế giới, các nhà hoạt động tôn giáo, hoạt động xã hội và các bên liên quan khác kỷ niệm ngày này theo cách phù hợp. Nghị quyết khuyến khích các cam kết để nâng cao nhận thức xã hội về những nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trẻ em và sự cần thiết phải ngăn chặn, loại bỏ tình trạng bóc lột, lạm dụng và bạo lực tình dục trẻ em, đồng thời nghiêm trị những kẻ phạm tội.

LHQ kêu gọi các nước đảm bảo quyền tiếp cận công lý và các biện pháp khắc phục hậu quả cho những trẻ em là nạn nhân của các hành động bóc lột, lạm dụng và bạo lực tình dục; tổ chức các cuộc thảo luận cởi mở về sự cần thiết phải ngăn chặn và xóa bỏ tình trạng kỳ thị; khẳng định phẩm giá và bảo vệ các quyền lợi của trẻ em.

Theo TTXVN

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận