14:30 06/11/2023

Tăng cường kỹ năng giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Quốc Anh

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, từ ngày 1/7/2020 đến 30/6/2023, các tòa án đã thụ lý 7.064 vụ với 7.677 bị cáo phạm các tội xâm hại trẻ em; đã đưa ra giải quyết, xét xử 6.755 vụ với 7.318 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,63%

Báo cáo trước Quốc hội sáng 6/11, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết: từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2023, các Tòa án đã đưa ra giải quyết, xét xử 6.755 vụ xâm hại trẻ em với 7.318 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,63% về số vụ và 95,32% về số bị cáo.

qh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh Quốc hội

Sáng 6/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em theo yêu cầu tại Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020, từ ngày 1/7/2020 đến 30/6/2023, theo Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, các tòa án đã thụ lý 7.064 vụ với 7.677 bị cáo phạm các tội xâm hại trẻ em; đã đưa ra giải quyết, xét xử 6.755 vụ với 7.318 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,63% về số vụ và 95,32% về số bị cáo; vượt 5,63% so với chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội.

Để tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em, Tòa án Nhân dân Tối cao đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị tập huấn, đối thoại để trao đổi, giải đáp vướng mắc trong xét xử; tổ chức biên soạn, chỉnh lý hệ thống giáo trình. Đồng thời, xây dựng và phát hành Sổ tay thẩm phán hướng dẫn xét xử các vụ án hình sự về các tội phạm liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tòa án đã quyết định thành lập và đi vào hoạt động nền nếp Tòa Gia đình và người chưa thành niên tại 2 Tòa án Nhân dân cấp cao, 38 Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Tại các đơn vị còn lại sẽ căn cứ vào nhu cầu công việc và số lượng biên chế sẽ thành lập thêm Tòa Gia đình và người chưa thành niên.

Liên quan đến việc giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em, tại báo cáo trình bày trước Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra ngay từ khi có tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về vụ việc xâm hại trẻ em để kịp thời thu thập chứng cứ, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân, đẩy nhanh tiến độ giải quyết và chống bỏ lọt tội phạm; bảo đảm truy tố đúng thời hạn đạt tỉ lệ 100%, vượt 10% và truy tố bị can đúng tội danh đạt tỉ lệ 99,99%, vượt 4,99% so với chỉ tiêu của Quốc hội.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận