07:50 31/03/2023

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023: 'Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em'

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam PV

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 có chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em", diễn ra từ ngày 1 đến 30/6.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa có công văn số 1088/LĐTBXH-TE gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Dự kiến lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em sẽ tổ chức vào tuần thứ 4 của tháng 5, hoặc ngày 1/6 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Mục tiêu của Tháng hành động là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện;

vi tre em
Trong Tháng hành động, các địa phương vận động doanh nghiệp, tổ chức tặng quà, trao học bổng đến trẻ em nghèo (Ảnh: Hoài Linh - Hà Chi).

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em.

Các thông điệp của Tháng hành động bao gồm: Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 

Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em; gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng; không gian mạng an toàn.

Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bộ LĐTB&XH yêu cầu các địa phương triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em để phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông.

Các địa phương chú ý công tác bàn giao quản lý trẻ em trong dịp hè; triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp để trẻ em thảo luận, đề xuất kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.

Trong Tháng hành động, các địa phương vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi...;

Hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; xây dựng các công trình, trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Một trong những nội dung mà Bộ LĐTB&XH yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền là các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương. 

Các địa phương báo cáo kết quả Tháng hành động về Bộ LĐTB&XH (qua Cục Trẻ em) trước ngày 10/7. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về bộ để phối hợp.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận