22:13 11/08/2023

Trao hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ nghèo huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam PV

2 hộ nghèo được Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng vận động hỗ trợ sữa chữa nhà ở với số tiền 45 triệu đồng

Sáng ngày 11/8, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tổ chức bàn giao hỗ trợ sửa chữa 2 nhà ở cho 2 hộ nghèo có trẻ em ở huyện Hòa Vang là hộ ông Huỳnh Đồng ở thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn và một hộ gia đình dân tộc Cờ Tu, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, với số tiền 45 triệu đồng.

z4594813702281_f8a805e77cz4594813702281_f8a805e77c
z4594813702307_874e8789cdz4594813702307_874e8789cd
Bàn giao sửa chữa nhà cho 2 hộ gia đình nghèo huyện Hòa Vang

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận