07:39 04/04/2024

Tưởng nhớ Bà Trần Thị Thanh Thanh, nhà hoạt động lỗi lạc về quyền trẻ em ở Việt Nam

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam BBT

Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình bà Trần Thị Thanh Thanh và xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất vì đã có vinh dự được sát cánh cùng Bà - một nhà truyền cảm hứng mạnh mẽ.

images

Là Bộ trưởng và Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam, một cơ quan cấp bộ được thành lập để tư vấn cho Chính phủ về tất cả các vấn đề liên quan đến trẻ em, đồng thời điều phối và giám sát việc thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC), bà Trần Thị Thanh Thanh là một nhà hoạt động không mệt mỏi vì quyền trẻ em, với những nỗ lực to lớn trong việc vận động, hỗ trợ các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ thực hiện quyền trẻ em.

Trong suốt một thập kỷ hoạt động của Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em (1992-2022), UNICEF đã sát cánh và hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Trẻ em đầu tiên, xây dựng các chính sách về trẻ em và gia đình, đồng thời xây dựng các Chương trình Hành động trẻ em ở cấp tỉnh. Những thành công này được thúc đẩy bởi một tầm nhìn chung: đảm bảo thực hiện các quyền trẻ em, từng bước nâng cao phúc lợi của trẻ và đảm bảo mọi trẻ em, bất kể các em sống ở đâu, sinh ra trong gia đình thế nào, đều có được sự khởi đầu tốt nhất, được hưởng các điều kiện tốt nhất về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ, nước sạch và vệ sinh. Mục tiêu đề ra và thành quả đạt được không chỉ là sự đầu tư nhằm phát triển kinh tế trong tương lai của Việt Nam, mà còn nói lên phẩm giá của mỗi trẻ em, của một xã hội nơi trẻ em được chăm sóc, bảo vệ và cómọi cơ hội để phát triển và theo đuổi ước mơ của mình.

Tinh thần cấp tiến của Bà Trần Thị Thanh Thanh còn được thể hiện rõ qua việc Bà thúc đẩy thành lập Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam. Là Chủ tịch đầu tiên của Hội, Bà đã có những cống hiến vô cùng đặc biệt. Chúng tôi tại UNICEF rất vinh dự được hỗ trợ Bàtrong việc xây dựng chiến lược và tầm nhìn của Hội - một tổ chức phi chính phủ cam kết bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam. Những nỗ lực của Bà đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa tầm nhìn để tất cả trẻ em trong nước được hưởng các quyền cơ bản và các quyềnnày không bị vi phạm.

Bà Trần Thị Thanh Thanh là một nhà vận động mạnh mẽ và một người đi tiên phong. Trí tuệ và sự tận tâm của Bà đối với việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam là nguồn cảm hứng to lớn và là ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng ta noi theo.

Nhờ sự bền bỉ, tầm nhìn và cống hiến to lớn của Bà, nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam đã được hưởng các quyền của mình. Không nhiều người có được tầm ảnh hưởng to lớn như vậy, lại càng hiếm người có thể để lại di sản giúp thôi thúc, dẫn dắt và yêu cầu chúng ta phải làm nhiều hơn, làm tốt hơn, phấn đấu hơn nữa để bảo vệ quyền trẻ em ở khắp mọi nơi. UNICEF cam kết tiếp tục hành trình này, luôn nhớ về Bà và được dẫn dắt bởi trí tuệ và lòng nhiệt huyết của Bà.

(Lời chia buồn của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc về sự ra đi của Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh)

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận