14:36 16/11/2023

50% trẻ em được dạy kỹ năng chống bạo lực, xâm hại tình dục

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Tâm An

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025, trên 50% trẻ em/học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi

Trong hai ngày 16 - 17/11, Bộ  Lao  động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em.

z4885320209140_2180bef1b5eb6253dc99620f34b651cf
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã  hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Phát triển toàn diện con người bắt đầu từ phát triển toàn diện trẻ em, muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em từ sớm, từ xa; gắn bảo đảm thực hiện quyền trẻ em với giải quyết kịp thời các vấn đề về trẻ em. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các đề án, kế hoạch nhằm đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong giai đoạn phát triển và hội nhập mới của đất nước”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng  đại  diện Unicef  tại Việt  Nam Lesley Miller đánh giá cao sự cam kết lâu  dài của Chính  phủ Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em. Theo bà Lesley Miller: “Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các kế hoạch hành động cấp quốc gia minh chứng cho cam kết mạnh mẽ này”.

Tại Hội nghị, gần 30 tham luận, báo cáo được trình bày, trao đổi đánh giá mức độ quan tâm, trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp được Thủ tướng giao trong các quyết định và trong các kế hoạch triển khai do các bộ, ngành, địa phương xây dựng, thông qua. Kết quả cũng như những khó khăn, thách thức khi thực hiện các giải pháp, mô hình, phương thức giải quyết, can thiệp, hỗ trợ để phát triển toàn diện trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật, thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em và vận động xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi được phân tích, đánh giá để tiếp tục thực hiện tại các địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở, cộng đồng dân cư và gia đình.

Nhiều kiến nghị, giải pháp để đạt được mục tiêu, kết quả, hiệu quả của các đề án, kế hoạch, chương trình về trẻ em đến năm 2025 và 2030 cũng được các đại biểu đề xuất.

50% trẻ em được giáo dục kỹ năng tự bảo vệ

Báo cáo Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025, bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng Phòng bảo vệ trẻ em, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, từ năm 2020 đến hết tháng 9/2023 cả nước phát hiện 7.483 vụ, 8.788 đối tượng, xâm hại 7.883 trẻ em, trong đó số vụ xâm tình dục trẻ em chiếm trên 80%.

Sau 3 năm triển khai, việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em 2020-2025 đã đạt được các mục tiêu quan trọng.

Cụ thể, trên 50% trẻ em/học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi; Khoảng 75% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; 75% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; Khoảng 40% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em; 60% các tỉnh, thành phố thành lập Phòng điều tra thân thiện với trẻ em;

Theo báo cáo, hiện có 17 tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành quy chế, quy định quy trình phối hợp trong hỗ trợ, can thiệp, giải quyết đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại: Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Dương, Hòa Bình, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Điện Biên, Khánh Hòa,  Quảng Ninh, Hà  Tĩnh, Cà  Mau, Quảng Nam, Kon Tum, Nghệ An.

Bên cạnh đó, mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu như: Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên địa bàn thành phố  Hồ Chí Minh; mô hình Ngôi nhà Ánh Dương ở các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng.

Từ năm 2020 đến nay, Bộ Công an đã triển khai xây dựng 39 mô hình “Phòng điều tra thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật” ở 38 đơn vị và địa phương phục vụ quá trình xác minh, điều tra các vụ việc liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Đặc biệt, một số Công an địa phương ngoài mô hình Phòng điều tra thân thiện đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng đã chủ động triển khai xây dựng mô hình tại cấp huyện. Tính đến quý I/2023 đã có trên 1.200 lượt sử dụng mô hình Phòng điều tra thân thiện trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, công tác phối hợp liên ngành trong bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em được các bộ, ngành và địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em đang được triển khai thực hiện:

Quyết định số 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025;

Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025;

Quyết định số 1863/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025;

Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025;

Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

 

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận