11:40 11/10/2023

Đề xuất Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, gồm 6 lĩnh vực, 22 chuẩn.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục đích ban hành Bộ chuẩn nhằm định hướng về sự phát triển của trẻ em 5 tuổi, giúp các nhà quản lý, nhà giáo dục, cha mẹ trẻ em và các tổ chức, cá nhân liên quan hiểu rõ về khả năng, mức độ đạt được của trẻ em 5 tuổi.

Bộ chuẩn làm cơ sở xác định kết quả mong đợi ở trẻ trong xây dựng Chương trình giáo dục mầm non. Bộ chuẩn làm căn cứ tham chiếu để xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non, địa phương và quốc gia.

tre em
Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, gồm 6 lĩnh vực, 22 chuẩn

Bộ chuẩn gồm 6 lĩnh vực, 22 chuẩn

Dự thảo nêu rõ, trẻ em 5 tuổi là trẻ trong độ tuổi từ 60 tháng đến 71 tháng. Chuẩn là những mong đợi trẻ em 5 tuổi biết và có thể làm được.

Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi gồm 6 lĩnh vực, 22 chuẩn.

Các chuẩn thuộc  lĩnh vực phát triển thể chất

Chuẩn 1. Trẻ có thể lực để tham gia tích cực vào các hoạt động

Chuẩn 2. Trẻ thích ứng với sự thay đổi của hoạt động thể chất và môi trường

Chuẩn 3. Trẻ có kỹ năng vận động thô (vận động cơ lớn)

Chuẩn 4. Trẻ có kỹ năng vận động tinh (vận động cơ nhỏ)

Chuẩn 5. Trẻ thực hành ăn, uống lành mạnh và thói quen vệ sinh cơ bản

Chuẩn 6. Trẻ có kỹ năng an toàn

Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển tình cảm-xã hội

Chuẩn 7. Trẻ nhận thức và thể hiện thái độ đối với bản thân

Chuẩn 8. Trẻ có thể quản lý cảm xúc và thể hiện trách nhiệm với người khác 

Chuẩn 9. Trẻ ứng xử phù hợp trong mối quan hệ với người khác và môi trường

Chuẩn 10. Trẻ thể hiện sự trung thực trong giao tiếp và ứng xử với người khác

Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp

Chuẩn 11. Trẻ nghe hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp

Chuẩn 12. Trẻ thể hiện ngôn ngữ sáng tạo

Chuẩn 13. Trẻ sẵn sàng cho việc học đọc

Chuẩn 14. Trẻ sẵn sàng cho việc học viết

Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức

Chuẩn 15. Trẻ thực hiện các kỹ năng liên quan đến số, đếm và đo

Chuẩn 16. Trẻ xác định hình dạng, quy tắc sắp xếp, định hướng trong không gian và thời gian

Chuẩn 17. Trẻ thể hiện hiểu biết và thực hiện khám phá khoa học

Chuẩn 18. Trẻ nhận biết và thể hiện kỹ năng phù hợp khi tiếp cận công nghệ số

Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

Chuẩn 19. Trẻ thể hiện khả năng cảm thụ cái đẹp trong thiên nhiên, nghệ thuật và cuộc sống

Chuẩn 20. Trẻ sử dụng nghệ thuật để thể hiện sự sáng tạo của bản thân

Các chuẩn tiếp cận với việc học

Chuẩn 21. Tự chủ với việc học

Chuẩn 22. Giải quyết vấn đề đơn giản trong cuộc sống

Cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường, phát triển chương trình giáo dục nhà trường, đổi mới phương pháp và hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định tại Bộ chuẩn.

Đồng thời truyền thông, hướng dẫn cha mẹ trẻ em, người chăm sóc trẻ về hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển liên tục, toàn diện của trẻ em theo quy định tại Bộ chuẩn.

Theo chinhphu.vn

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận