13:52 02/10/2023

Các trường mầm non phải công khai thực đơn hàng ngày của học sinh

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Dự thảo Thông tư về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định trường mầm non công khai thông tin về kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực đơn hàng ngày của trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo dự thảo, mục đích của công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nhằm: Minh bạch các cam kết về chất lượng, điều kiện bảo đảm chất lượng; thu, chi tài chính tại các cơ sở giáo dục và các thông tin khác có liên quan của cơ sở giáo dục để cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động, người học, gia đình và xã hội biết và tham gia giám sát các hoạt động của các cơ sở giáo dục.

bua-an-mam-non-165738
Ảnh minh họa.

Thông tin tại Báo cáo thường niên là một trong những căn cứ để xã hội và các bên liên quan biết, đánh giá một cách tổng quan về kết quả hoạt động chính của cơ sở giáo dục trong năm. Đồng thời, là một trong các căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm và giải trình của cơ sở giáo dục.

Đối với giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất công khai thông tin về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thực tế trong năm học trước gồm các nội dung: Tổng số trẻ em, tổng số nhóm, lớp, bình quân số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học 2 buổi/ngày; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức khỏe định kỳ; số trẻ em được tham gia các hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non; kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Đồng thời, công khai thông tin về kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm học sắp tới gồm: Tổng số trẻ em; tổng số nhóm, lớp; bình quân số trẻ em/nhóm, lớp (hoặc nhóm, lớp ghép). Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em (chất lượng trẻ em học 2 buổi/ngày, trẻ ăn bán trú, trẻ em được khám sức khỏe, trẻ em được tham các hoạt động giáo dục và được đánh giá sự phát triển…). Chương trình giáo dục nhà trường (nếu có); kế hoạch giáo dục năm, tháng, tuần, ngày; Thực đơn hàng ngày của trẻ em. Hoạt động phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và xã hội.

Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Cụ thể, về cơ sở vật chất, công khai thông tin diện tích khu đất xây dựng tính bình quân (m2) trên một trẻ em. Số lượng, hạng mục thuộc các khối phòng hành chính quản trị; khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em, khối phòng tổ chức ăn, khối phụ trợ; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định. Số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định. Số lượng đồ chơi ngoài trời, một số thiết bị và điều kiện phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục khác.

Công khai số lượng cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non. Số lượng cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động được đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận