10:31 28/03/2024

Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam PB

Sáng 27/3, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do tổ chức Terre des Hommes (Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ.

thanhhoa
Các đại biểu dự Hội nghị

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 3/2024 đến 31/10/2026 tại 15 phường, xã của TP Thanh Hóa và các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa.

Dự án nhằm góp phần bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực thể chất, thông qua việc tích hợp giáo dục cha mẹ không sử dụng bạo lực và áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực vào các cơ chế bảo vệ trẻ em tại tỉnh Thanh Hóa.

Dự án đặt mục tiêu đạt những kết quả chủ yếu, gồm: Nâng cao hiểu biết phòng chống bạo lực thể chất và phương pháp kỷ luật tích cực; nâng cao năng lực về phương pháp kỷ luật tích cực cho cán bộ địa phương, các tổ chức dân sự xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em; các sáng kiến cộng đồng về việc giáo dục không bạo lực; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cha mẹ về kỷ luật tích cực và không sử dụng bạo lực vào các cơ chế bảo vệ trẻ em.​

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận