10:37 26/03/2024

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Diễn đàn các tổ chức xã hội về thực hiện quyền trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Phú Bình

Diễn đàn các tổ chức xã hội là hoạt động thường niên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhằm tạo cơ hội để các tổ chức xã hội hoạt động về trẻ em trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ, cập nhật thông tin thực hiện quyền trẻ em theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em và quy định pháp luật Việt Nam về quyền trẻ em.

Ngày 28/3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Diễn đàn các tổ chức xã hội về việc thực hiện quyền trẻ em.

Diễn đàn nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, góp phần triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em của Liên hợp quốc, Luật Trẻ em và nhiệm vụ được quy định tại Điều 92 Luật Trẻ em năm 2016, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

anh-1
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Diễn đàn các tổ chức xã hội về thực hiện quyền trẻ em năm 2023

Diễn đàn có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến (qua ZOOM) của gần 140 đại biểu bao gồm đại diện của cơ quan của Nhà nước như một số Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… cùng các đại biểu đến từ các cơ sở Hội thành viên tại 27 tỉnh/TP, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp xã hội liên quan tới trẻ em, các tổ chức quốc tế làm việc về trẻ em tại Việt Nam như Unicef, Cứu trợ trẻ em, Tầm nhìn, Plan, Childfund, HealthBridge, TFCF…

Tại Diễn đàn, các đại diện cơ quan quản lý Nhà nước như Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) sẽ cập nhật một số quy định, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về thực hiện quyền trẻ em. Đồng thời, nhiều bài học kinh nghiệm, mô hình thực hiện quyền trẻ em hiệu quả cũng được các trao đổi, chia sẻ tại Diễn đàn.

 Trong phiên toàn thể, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về tình hình thực hiện các hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 và một số mô hình thực hiện quyền trẻ em. Trong đó, các đại biểu đặc biệt quan tâm trao đổi tới mô hình về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phương pháp Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày dưới góc độ văn hóa; thúc đẩy sự tham gia của trẻ em nhằm phòng chống phân biệt đối xử với trẻ em khuyết tật…      

Những ý kiến góp ý, trao đổi tại Diễn đàn sẽ được Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp và chuyển tới các cơ quan chức năng, góp phần thúc đẩy thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em đồng thời thể hiện trách nhiệm của Hội trong kết nối, thu thập thông tin từ các tổ chức xã hội để góp ý văn bản, chính sách như quy định tại Điều 92 Luật Trẻ em 2016.​

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận