Thể lệ cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 
Đời sống Trẻ em

Thể lệ cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 

Nhằm nâng cao nhận thức, hành động của trẻ em về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh, Tạp chí Trẻ em Việt Nam - Cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với ERAS Việt Nam phát động cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 với chủ đề “Ngôi nhà xanh”.

Trẻ em Việt Nam