Nam sinh lớp 8 năng nổ tại 'Quốc hội trẻ em' và sáng kiến đặc biệt giữ gìn tiếng Việt
Tôi nói

Nam sinh lớp 8 năng nổ tại "Quốc hội trẻ em" và sáng kiến đặc biệt giữ gìn tiếng Việt

Trải qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử, tiếng Việt không ngừng được làm giàu, phát triển, giúp đất nước ta định hình bản sắc, định hình nền văn hiến của dân tộc. Việc giữ gìn, lan tỏa tiếng Việt của em Lê Phúc Huy, học sinh lớp 8A, trường THCS Chu Văn An, TP. Chí Linh, Hải Dương rất đáng trân trọng.
Nam sinh chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường trở thành Trẻ em của năm 2023
Tôi nói

Nam sinh chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường trở thành Trẻ em của năm 2023

Nhận thức sâu sắc về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đối với môi trường sống, em Phạm Nguyễn Minh Quang, học sinh lớp 9/2, trường THCS Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã có những hoạt động bảo vệ môi trường. Em là một trong 18 gương mặt được vinh danh "Trẻ em của năm" 2023.
Trẻ em Việt Nam